expe Hongchiba 2002


Nom de la grotte (m) (m) Province Préfecture District
67km cave
0 Chongqing 重庆 Wanxian Diqu Wuxi Xian 巫溪县
Grottes géoréférencéesBai Yan Wan Shan Shang Feng Huang Tou Er Dong
10 10 Chongqing 重庆 Wanxian Diqu Wuxi Xian 巫溪县
Bai Yan Wan Shan Shang Feng Huang Tou San Dong
0 Chongqing 重庆 Wanxian Diqu Wuxi Xian 巫溪县
Grottes géoréférencéesBai Yan Wan Shan Shang Feng Huang Tou Yi Dong
34 25 Chongqing 重庆 Wanxian Diqu Wuxi Xian 巫溪县
Grottes géoréférencéesBaiyandong
1 787 192 Chongqing 重庆 Wanxian Diqu Wuxi Xian 巫溪县
Grottes géoréférencéesBei Wan Xia Chao
278 170 Chongqing 重庆 Wanxian Diqu Wuxi Xian 巫溪县
Grottes géoréférencéesCaopingdong
47 46 Chongqing 重庆 Wanxian Diqu Wuxi Xian 巫溪县
Grottes géoréférencéesDanjiawan
47 49 Chongqing 重庆 Wanxian Diqu Wuxi Xian 巫溪县
Grottes géoréférencéesErroneous Hole
0 Chongqing 重庆 Wanxian Diqu Wuxi Xian 巫溪县
Fang Ma Chang
0 Chongqing 重庆 Wanxian Diqu Wuxi Xian 巫溪县
Grottes géoréférencéesFeng Zi Yan Tian Keng
64 57 Chongqing 重庆 Wanxian Diqu Wuxi Xian 巫溪县
Grottes géoréférencéesHidden Valley Sink
0 Chongqing 重庆 Wanxian Diqu Wuxi Xian 巫溪县
Hongyandong
0 Chongqing 重庆 Wanxian Diqu Wuxi Xian 巫溪县
Labadong
0 Chongqing 重庆 Wanxian Diqu Wuxi Xian 巫溪县
Leng Feng Cao
0 Chongqing 重庆 Wanxian Diqu Wuxi Xian 巫溪县
Grottes géoréférencéesLeng Feng Cao
195 182 Chongqing 重庆 Wanxian Diqu Wuxi Xian 巫溪县
Lijiadong
0 Chongqing 重庆 Wanxian Diqu Wuxi Xian 巫溪县
Mantianxing
0 Chongqing 重庆 Wanxian Diqu Wuxi Xian 巫溪县
Maozidong
0 Chongqing 重庆 Wanxian Diqu Wuxi Xian 巫溪县
Grottes géoréférencéesMucaowanerdong
19 19 Chongqing 重庆 Wanxian Diqu Wuxi Xian 巫溪县
Grottes géoréférencéesMucaowanyidong
46 45 Chongqing 重庆 Wanxian Diqu Wuxi Xian 巫溪县
Grottes géoréférencéesPiankengdong
146 182 Chongqing 重庆 Wanxian Diqu Wuxi Xian 巫溪县
Grottes géoréférencéesSap Cave
0 Chongqing 重庆 Wanxian Diqu Wuxi Xian 巫溪县
Shangyangfangtiankeng
0 Chongqing 重庆 Wanxian Diqu Wuxi Xian 巫溪县
Grottes géoréférencéesShangyanhuangtiankeng
58 53 Chongqing 重庆 Wanxian Diqu Wuxi Xian 巫溪县
Grottes géoréférencéesStemple Cave
515 261 Chongqing 重庆 Wanxian Diqu Wuxi Xian 巫溪县
Summer Ice Cave
0 Chongqing 重庆 Wanxian Diqu Wuxi Xian 巫溪县
Grottes géoréférencéesWanggegetiankeng
0 Chongqing 重庆 Wanxian Diqu Wuxi Xian 巫溪县
Grottes géoréférencéesWanghetiankeng
0 Chongqing 重庆 Wanxian Diqu Wuxi Xian 巫溪县
Grottes géoréférencéesWP001
0 Chongqing 重庆 Wanxian Diqu Wuxi Xian 巫溪县
Grottes géoréférencéesWP002
0 Chongqing 重庆 Wanxian Diqu Wuxi Xian 巫溪县
Grottes géoréférencéesWP003
0 Chongqing 重庆 Wanxian Diqu Wuxi Xian 巫溪县
Grottes géoréférencéesWP004
0 Chongqing 重庆 Wanxian Diqu Wuxi Xian 巫溪县
Grottes géoréférencéesWP005
0 Chongqing 重庆 Wanxian Diqu Wuxi Xian 巫溪县
Grottes géoréférencéesWP007
0 Chongqing 重庆 Wanxian Diqu Wuxi Xian 巫溪县
Grottes géoréférencéesWP008
0 Chongqing 重庆 Wanxian Diqu Wuxi Xian 巫溪县
Grottes géoréférencéesWP009
0 Chongqing 重庆 Wanxian Diqu Wuxi Xian 巫溪县
Grottes géoréférencéesWP011
0 Chongqing 重庆 Wanxian Diqu Wuxi Xian 巫溪县
Grottes géoréférencéesWP012
0 Chongqing 重庆 Wanxian Diqu Wuxi Xian 巫溪县
Grottes géoréférencéesWP013
0 Chongqing 重庆 Wanxian Diqu Wuxi Xian 巫溪县
Grottes géoréférencéesWP014
0 Chongqing 重庆 Wanxian Diqu Wuxi Xian 巫溪县
Grottes géoréférencéesWP016
0 Chongqing 重庆 Wanxian Diqu Wuxi Xian 巫溪县
Grottes géoréférencéesXiaoshuidong
512 276 Chongqing 重庆 Wanxian Diqu Wuxi Xian 巫溪县
Xiaoshuidong
0 Chongqing 重庆 Wanxian Diqu Wuxi Xian 巫溪县
Yanzidong
燕子洞
0 Chongqing 重庆 Wanxian Diqu Wuxi Xian 巫溪县
Za Lu Pan
0 Chongqing 重庆 Wanxian Diqu Wuxi Xian 巫溪县


Liste