expe cina91


Nom de la grotte (m) (m) Province Préfecture District
Andong
安洞
1 000 Guizhou 贵州省 Anshun Shi 安顺市 Anshun 安顺
Baordong
1 010 Guizhou 贵州省 Anshun Shi 安顺市 Anshun 安顺
Changchongdong
长冲洞
650 Guizhou 贵州省 Anshun Shi 安顺市 Anshun 安顺
Dapuyan
980 Guangxi 广西壮族自治区 Guilin 桂林 Gongcheng 恭城
Dolongtandong
305 Guizhou 贵州省 Anshun Shi 安顺市 Anshun 安顺
Fuyan
390 Guangxi 广西壮族自治区 Guilin 桂林 Gongcheng 恭城
Guangxianyan
510 Guangxi 广西壮族自治区 Guilin 桂林 Gongcheng 恭城
Honghouziyan
1 650 Guangxi 广西壮族自治区 Guilin 桂林 Gongcheng 恭城
Houqiandong
500 Guangxi 广西壮族自治区 Guilin 桂林 Gongcheng 恭城
Qingdong
300 Guizhou 贵州省 Anshun Shi 安顺市 Anshun 安顺
Shitou Zhaidong
石头寨洞
880 Guizhou 贵州省 Anshun Shi 安顺市 Puding 普定县
Shuidong
水洞
420 Guizhou 贵州省 Anshun Shi 安顺市 Puding 普定县
Tiaoshuiyan
2 000 Guangxi 广西壮族自治区 Guilin 桂林 Gongcheng 恭城
Tongonyan
350 Guangxi 广西壮族自治区 Guilin 桂林 Gongcheng 恭城
Xianrendong
仙人洞
1 150 Guizhou 贵州省 Anshun Shi 安顺市 Anshun 安顺
Xiaoyan
770 Guangxi 广西壮族自治区 Guilin 桂林 Gongcheng 恭城


Liste